Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Garantia borgar för dig

Vi utvecklar och erbjuder finansiell infrastruktur för företagare. Garantia är din resurs när du vill minska din personliga borgen i samband med finansiering av ditt företags kapitalbehov. Du som inte behöver en borgen i dag men ändå vill vara med att öka möjligheten för företagare att finansiera sina verksamheter – bli medlem! Tillsammans med våra partners gör vi skillnad. Det har vi visat sedan starten 2004.

Läs mer om Garantia

Nyheter från Garantia

Så ger grön omställning hög lokal nytta

Vindkraftsbolaget IOWN Energy vill bidra till lokal utveckling på de platser där de bygger vindkraft. Genom kreditföretaget Garantia blir det möjligt.

Nu har de träffat en överenskommelse som möjliggör för lokala aktörer att låna pengar för investeringar som kommer krävas för fortsatt utveckling. Den nya höga ersättningen ligger på en nordisk nivå och kräver ingen ny eller ändrad lagstiftning. Först ut att dra nytta av Garantiamodellen är Åsele kommun med dess invånare och deras verksamheter. Som räkneexempel anges att en vindpark med 45 verk ger runt 600 miljoner kronor under 30 år. De pengarna kan Garantia växla upp minst tio gånger, till sex miljarder, i lånefinansiering som riskvilligt kapital.

Se Vindkraftcentrums film på https://www.youtube.com/watch?v=XmRuWWD4P2Y

Vindkraftsbolag avsätter miljoner till lokal utveckling

Från Sveriges radio om den nya modellen.

https://sverigesradio.se/artikel/ny-modell-vindkraftsbolag-avsatter-miljoner-till-lokal-utveckling

Unik överenskommelse

I Åsele deltog Landshövding Helene Hellmark Knutsson vid en överenskommelse för lokal utveckling och mer grön energi!

Hela inlägget finns att läsa på https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7204132752885981184/

Avsiktsförklaring

Ett exempel för kommuner i hela landet och ett inspel i frågan om ersättningar vid vindkraftsetableringar, med särskilt fokus på det lokala samhällsbygget.

Avsiktsförklaring mellan Garantia kredit AB och IOWN Energy AB