Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Det här är Garantia

Vi utvecklar och erbjuder finansiell infrastruktur för företagare. Garantia är din resurs när du vill stärka dina förutsättningar för finansiering med Mikroborgen eller Borgen, samt minska ditt personliga risktagande i samband med finansiering av ditt företags kapitalbehov.

Du som inte behöver en borgen i dag men vill medverka till att stärka den finansiella infrastrukturen för fler företagare är varmt välkommen att söka om medlemskap alternativt som innehavare av förlagsinsatser.

Vår verksamhet

Företagarnas medlemsinsatser bildar kapitalbasen som sedan förstärks genom våra partners förlagsinsatser.  Vi är registrerade hos Finansinspektionen och lagen om penningtvätt gäller i vår verksamhet. Tillsammans gör vi konkret skillnad i finansiell infrastruktur som anpassas efter företagares kapitalbehov. Det har vi visat sedan starten 2004. Vi har fram till och med 2016 utfärdat 509 borgen och därmed möjliggjort för medlemmar att kunna låna totalt 808 miljoner SEK av olika banker/finansinstitut som vi samarbetar med.
24% av beslutade borgen har sedan starten lämnats till företag som helt eller delvis ägs av kvinnor. 4 av 5 jobb skapas av småföretagare och vi är en viktig länk i kedjan för företagares möjlighet att antingen starta ett företag eller utveckla ett befintligt. 

Vår kärnverksamhet utgår hela tiden från våra medlemsföretagares bästa. Verksamheten drivs som ekonomisk förening.

Garantia satsar in i framtiden

Vi bygger nu en helt ny kommunikationsplattform för att ge ökad service till våra blivande och befintliga medlemmar. Vi  utvecklar också våra kommunikativa insatser och samarbeten samt granskar och uppgraderar vår tekniska plattform att motsvara alla de regelverk vår verksamhet lyder under. Utvecklingsarbetet och satsningarna pågår även under 2018 och görs möjligt genom vårt projekt "Plattform för kompletterande SMF finansiering" som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och ett antal ytterligare finansiärer.