Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Det här är Garantia

Vi utvecklar och erbjuder finansiell infrastruktur för företagare. Garantia är din resurs när du vill stärka dina förutsättningar för finansiering av ditt företags kapitalbehov genom Borgen.

Du som inte behöver en borgen i dag men vill medverka till att stärka den finansiella infrastrukturen för fler företagare är varmt välkommen att söka om medlemskap alternativt som innehavare av förlagsinsatser.

Vår verksamhet

Företagarnas medlemsinsatser bildar kapitalbasen som sedan förstärks genom våra partners förlagsinsatser.  Vi är registrerade hos Finansinspektionen och lagen om penningtvätt gäller i vår verksamhet. Tillsammans gör vi konkret skillnad i finansiell infrastruktur som anpassas efter företagares kapitalbehov. Det har vi visat sedan starten 2004. Vi har fram till och med 2022 utfärdat 569 borgen och därmed möjliggjort för medlemmar att kunna låna totalt 888 miljoner SEK av olika banker/finansinstitut som vi samarbetar med.
4 av 5 jobb skapas av småföretagare och vi är en viktig länk i kedjan för företagares möjlighet att antingen starta ett företag eller utveckla ett befintligt. 

Vår verksamhet utgår hela tiden från våra medlemsföretagares bästa.