Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

RLU – Resurser för Lokal Utveckling och Medvindslån

Naturtillgången vind ger nya möjligheter att få tillgång till privat kapital som kan användas till kapitalförsörjning för små företag i lands- och glesbygd. Garantia har på initiativ av Vattenfall tagit fram en modell, RLU – Resurser för Lokal Utveckling, ett nytt och innovativt finansieringsinstrument som kan byggas upp under lång tid.

Tack vare RLU kan Garantia erbjuda Medvindslånet, ett marknadskompletterande lån som vänder sig till så kallade levebrödsföretag och start-ups som har svårt att finna riskvillig lånefinansiering. Lånet kan även kompletteras med rådgivning i finansieringsfrågor. Medvindslånet kan avse till exempel

  • lån till eget kapital om låntagaren är en juridisk person
  • lån till egen medfinansiering av konsultcheck
  • kompletterande lån till investeringar eller rörelsekapital
  • kompletterande lån för finansiering vid generationsskiften

Lånebeloppen kan variera mellan 50 000 till 300 000 SEK, det vill säga ligga inom det intervall som idag är svårast att hitta extern finansiering till. Garantia kommer inte att ta ut säkerheter för lånet och normalt skall lånet amorteras inom en femårsperiod.

Medvindslånet kan lämnas till,
1:a hand till företag i vindkraftsanläggningens närhet
2:a hand till företag i kommuner där vindkraftsanläggningen ligger
3:e hand till företag inom vindkraftanläggningens arbetsmarknadsområde

Välkommen att maila till kontakt@garantia.se eller ring oss på tel 0950 - 699 799 för mera information.

Se gärna filmen "När vindkraften knackar på" framtagen av Vindkraftcentrum som visar på potential och möjligheter för kommunerna, näringslivet och befolkningen i samband med Vattenfalls vindparksetableringar i Åsele och Lycksele.