Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Vår historia

Allt började med Kreditgarantiföreningen som grundades i Lycksele 2004. Behovet av extern borgen vid kapitalbehov i företagen var tydligt påvisad och med gemensamma krafter kunde närmare 650 norrländska företagare tillsammans bilda föreningen.

Målet var att göra det enklare och ge bättre förutsättningar för företagare med olika typer av kapitalbehov. Detta genom att erbjuda en borgenstjänst för att stärka företagarens uppvisande av tillräcklig säkerhet samt ett privatekonomiskt skydd för minskat eget risktagande.

De senaste 13 åren har den finansiella infrastrukturen för företagare förändrats och vår borgen är än mer relevant idag när kraven om kreditsäkerhet hos bankerna/kreditinstituten skärpts och ökade skillnader kan ses mellan stad och land vid värdering av säkerheter. 4 av 5 jobb skapas av småföretagare och vi är en viktig länk i kedjan för företagares möjlighet att antingen starta ett företag eller utveckla ett befintligt.

Idag är Kreditgarantiföreningen Norr etablerad i de fyra nordligaste länen och satsar nu i ett stort utvecklingsprojekt på en helt ny kommunikationsplattform, digitalisering och affärsutveckling. I den första fasen, december 2017,  sker lanseringen av det nya varumärket Garantia. Allt för att nå ut till varje företagare som vill växa och utvecklas.Vi breddar samtidigt vårt upptagningsområde genom att erbjuda tjänsten Mikroborgen. 

2004

Föreningen bildas som ekonomisk förening i januari 2004 med säte i Lycksele. 650 företag satsar 5000 SEK vardera och ingår medlemskap.

2005-2015

Finansinspektionen registrerar vår verksamhet i januari 2005 och därmed startar i direkt anslutning beviljandet av kreditgarantier (borgen) till medlemsföretag i  Västerbottens län. Med hjälp av förlagsinsatser når kapitalbasen upp till 30 miljoner. Föreningen utökas till att förutom Västerbottens även innefatta Norrbottens, Västernorrlands och Jämtland-Härjedalens län.

2005-2016 

509 beslutade garantier till ett garantivärde på 144 miljoner SEK. Medlemmar har till och med 2016 därmed  kunnat låna 808 miljoner SEK av bank/finansinstitut.

2016

Blir godkänd som intermediär (förmedlare) i Sverige av EIF Europeiska investeringsfonden. Medför att vi numera erbjuder Mikroborgen, återförsäkrad i EIF.

2017-2018

Nya varumärket Garantia lanseras och föreningen antar namnet Garantia ekonomisk förening. Vi erbjuder digital ansökan och ärendehantering av medlemskap och borgenstjänster.

2019

Dotterbolaget Garantia Kredit AB etableras och utlåningsverksamhet startas enligt Medvindslånet (tidigare Garantiamodellen) som utvecklats i samarbete med Vattenfall och Vindkraftcentrum. Företagskrediterna erbjuds till mikro- och småföretag i avgränsad geografisk närhet till vindkraftsetableringar.