Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Vår historia

Allt började med Kreditgarantiföreningen som grundades i Lycksele 2004. Behovet av extern borgen vid kapitalbehov i företagen var tydligt påvisad och med gemensamma krafter kunde närmare 650 norrländska företagare tillsammans bilda föreningen.

Målet var att göra det enklare och ge bättre förutsättningar för företagare med olika typer av kapitalbehov. Detta genom att erbjuda en borgenstjänst för att stärka företagarens uppvisande av tillräcklig säkerhet samt ett privatekonomiskt skydd för minskat eget risktagande.

2004

2004 satsar 650 företag 5 000 SEK vardera och bildar Övre Norrlands Kreditgarantiförening ekonomisk förening med säte i Lycksele.

2005-2015

Finansinspektionen registrerar vår verksamhet i januari 2005 och därmed startar beviljandet av kreditgarantier (borgen) till medlemsföretag. Med hjälp av förlagsinsatser når kapitalbasen upp till 30 miljoner.

2005-2022 

569 beslutade garantier till ett garantivärde på 163 miljoner SEK. Medlemmar har till och med 2022 därmed  kunnat låna 888 miljoner SEK av bank/finansinstitut.

2016

Blir godkänd som intermediär (förmedlare) i Sverige av EIF Europeiska investeringsfonden, vilket innebar att vi kunde lämna Mikroborgen som återförsäkrades av EIF.

2017-2018

Nya varumärket Garantia lanseras och föreningen antar namnet Garantia ekonomisk förening. Vi erbjuder digital ansökan och ärendehantering av medlemskap och borgenstjänster.

2019

Dotterbolaget Garantia Kredit AB etableras och utlåningsverksamhet startas. I ett pilotprojekt tillsammans med Vattenfall utvecklas Medvindslånet som erbjuds till lokala småföretag inom ett område på ca 10 mils radie från vindparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Under perioden augusti 2019 – december 2022 har Medvindslån beviljats till ett belopp av 9 miljoner SEK och med uppväxling från andra kreditgivare med 22 miljoner SEK har lokala företag kunnat investera 31 miljoner SEK.