Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Styrelse

Föreningens styrelse har ytterst ansvaret för beslut om medlemsskap samt beviljande av borgen och består av åtta ledamöter samt ordförande. Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna utses av föreningsstämman och minst fem av dessa ledamöter skall vara direkt eller indirekt medlem.


Vår styrelse har för närvarande följande sammansättning:
Ann-Mari Sandberg. Styrelsens ordförande.
Örjan Berglund. Styrelsens vice ordförande.
Ulla Edler. Ledamot och föreningens kassör.
Stefan Rönnbäck. Ledamot.
Allan Nyström. Ledamot.
Anita Sandell. Ledamot.
Sören Olsson. Ledamot.

Valberedning inför föreningsstämman 2020:
Eva Qvist. Norrbotten
Lena Håkansson. Jämtland Härjedalen
Kent Blomqvist. Västernorrland
Nils-Gunnar Bergström. Västerbotten. Sammankallande.

Revisor: Marcus Öjerud, Revisorcompaniet.
Revisorssuppleant: Stefan Hällberg, Revisorcompaniet.

Mera detaljerad information om styrelsen hittar du här.