Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Styrelse

Föreningens styrelse har ytterst ansvaret för beslut om medlemsskap samt beviljande av borgen och består av åtta ledamöter samt ordförande. Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna utses av föreningsstämman och minst fem av dessa ledamöter skall vara direkt eller indirekt medlem.


Vår styrelse har för närvarande följande sammansättning:
Lars Andersson. Styrelsens ordförande.
Örjan Berglund. Styrelsens vice ordförande.
Ulla Edler. Ledamot och föreningens kassör.
Ann-Mari Sandberg. Ledamot
Stefan Rönnbäck. Ledamot.
Allan Nyström. Ledamot.
Christer Abrahamsson. Ledamot.
Kent Blomquist. Ledamot.
Sören Olsson. Ledamot.

Valberedning inför föreningsstämman 2019:
Lars Karbin
Lena Håkansson
Knut Nordin
Nils-Gunnar Bergström

Revisor. Lars Ekman, PwC.
Revisorssuppleant. Marcus Sundberg, PwC.

Mera detaljerad information om styrelsen hittar du här.