Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Om Medlemskap

Vad innebär det och vad kostar det att bli medlem?

Att bli medlem i föreningen innebär att tillsammans med för närvarande ytterligare ca 700 andra företagare möjliggöra för varandra att teckna Borgen vid kapitalbehov. På så sätt stärks förutsättningarna för att erhålla lånekapital, företaget kan utvecklas samt den privatekonomiska risken minskar. Medlemsinsatsen är 5 000 SEK. Ansökan om medlemskap görs digitalt. Insatsen återfås vid utträde i enlighet med stadgarna. Välkommen att bli medlem hos oss!

Relaterad information
Ansök om Medlemskap
Se Stadgar

Behöver jag bli medlem för att beviljas borgen?

Att vara medlem i föreningen innebär att du är berättigad efter beviljad ansökan att erhålla Borgen.

Måste jag betala medlemsinsatsen innan jag kan beviljas borgen?

Om du vill kan du vänta med att betala in din medlemsinsats till dess det är aktuellt att nyttja eventuellt beviljad Borgen.

Kan jag bli medlem utan att söka om borgen?

Ja, att ansöka om medlemskap kan du göra oavsett behov av borgen eller inte. Vi har många medlemmar i föreningen som för närvarande valt att bli medlem för att stötta föreningens syfte med att underlätta för andra företagare och har (ännu) ingen borgen hos oss.

Mitt företag har gått i konkurs, vad händer med medlemsinsatsen?

Om inte konkursboet överlåter medlemsinsatsen och den nye innehavaren godkänns av föreningens styrelse kommer medlemsinsatsen efter att konkursen avslutats att tillföras föreningens reservfond sedan eventuell kvittning gjorts för motfordringar som föreningen har på den medlem som försatts i konkurs.