Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Information om Mikroborgen och Borgen

Upplägg och kostnader för Mikroborgen

Kan sökas av både nystartade och äldre företag med färre än 10 anställda och med högst 20 miljoner SEK i årsomsättning. Avser enkel borgen och gäller för en tid om maximalt fem år. Maximalt borgensbelopp är 100% av bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 25 000 EUR. Nedsättning av Garantias ansvar sker i takt med amorteringar på krediten. Borgensåtagandet upphör helt att gälla på i borgensförbindelsen angiven dag för upphörande. Som medlem i Garantia debiteras företaget 2,5% i årsavgift, kvartalsvis i förskott på utestående borgensbelopp.

Återförsäkran i EIF
Mikroborgen kan uppgå till maximalt 100% av ett bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 240 000 SEK. Tack vare vårt avtal med Europeiska Investeringsfonden och programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) kan vi sänka vår årsavgift från 4% till 2,5% på beviljat borgensbelopp.

Mer information om programmet
EU-kommissionen 
EIF

Produktblad Mikroborgen 

Upplägg och kostnader för Borgen

Kan sökas av både nystartade och äldre företag som har sitt säte och/eller verksamhet i de fyra nordligaste länen. Avser enkel borgen och gäller för en tid om maximalt fem år och 60% av bedömd säkerhetsbrist (blanco) samt upp till ett belopp om maximalt 600 000 SEK med proportionell nedsättning av Garantias ansvar över tid i takt med amorteringarna. Som medlem i Garantia debiteras företaget 4% i årsavgift, kvartalsvis i förskott på utestående borgensbelopp. 

Produktblad Borgen

 

 

 

Ansökan är ej bindande. Ett borgensbeslut gäller i 6 månader.

Har du frågor?

Se samlade frågor och svar 

Eller kontakta oss på
0950 - 699 799
kontakt@garantia.se

Org.nr: 769610-7791
Bankgiro: 5698-2002