Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Ansök digitalt om Mikroborgen och Borgen

Så här förbereder du din ansökan:


√ Ha ett preliminärt ok från bank/kreditinstitut om den önskade krediten där krav ställts om uppvisande av privat borgen för ett slutgiltigt beslut från kreditgivaren.

Läs på så att du vet om det är Mikroborgen eller Borgen som passar bäst in på dina behov. Du hittar information längre ned på denna sida om de båda borgenstjänsterna.

Förbered även så att du har de relevanta dokumenten (filerna) för just din ansökan klara för punkt 4 i ansökningsprocessen. Till exempel affärsplan (vid start av företag eller ny verksamhet i befintligt), kreditens bakgrund och syfte, årsredovisning, likviditets- och resultatbudget, investeringskalkyl, avtal med kund. Har du frågor angående detta så välkommen att höra av dig innan du startar din ansökan. Tips på mallar för affärsplan med mera; Verksamt  Almi

 Ansökan sker i 5 steg
1. Logga in och välj sedan typ av borgenstjänst, Mikroborgen eller Borgen.

2. Information (om du redan är medlem) alternativt ansökan om medlemskap. 

3. Fyll i borgensuppgifter.

4. Ladda upp filer/dokument.

5. Sammanställning och signering.

Ombud
Önskar du som är firmatecknare ha ett ombud (annan än firmatecknare) som ombesörjer din borgensansökan så loggar du in, ansöker om medlemskap och går därefter till lägg till ombud.

Handläggningstid
Är uppgifterna rätt ifyllda och din bank/kreditinstitut är klar med sitt beslut har du därefter vanligtvis ett besked inom fem arbetsdagar. Du är även välkommen att kontakta oss för frågor innan du ansöker om kredit, så kommer du bättre förberedd till din kredithandläggare och du vinner tid.

Garantias personuppgiftspolicy

Logga in för ansökan


Information om Mikroborgen och Borgen

Upplägg och kostnader för Mikroborgen
Kan sökas av både nystartade och äldre företag med färre än 10 anställda och med högst 20 miljoner SEK i årsomsättning. Avser enkel borgen och gäller för en tid om maximalt fem år. Maximalt borgensbelopp är 100% av bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 25 000 EUR. Nedsättning av Garantias ansvar sker i takt med amorteringar på krediten. Borgensåtagandet upphör helt att gälla på i borgensförbindelsen angiven dag för upphörande. Som medlem i Garantia debiteras företaget 2,5% i årsavgift, kvartalsvis i förskott på utestående borgensbelopp.

Återförsäkran i EIF     
Mikroborgen kan uppgå till maximalt 100% av ett bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 240 000 SEK. Tack vare vårt avtal med Europeiska Investeringsfonden och programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) kan vi sänka vår årsavgift från 4% till 2,5% på beviljat borgensbelopp.

Mer information om programmet
EU-kommissionen 
EIF

Produktblad Mikroborgen 

 

Upplägg och kostnader för Borgen
Kan sökas av både nystartade och äldre företag som har sitt säte och/eller verksamhet i de fyra nordligaste länen. Avser enkel borgen och gäller för en tid om maximalt fem år och 60% av bedömd säkerhetsbrist (blanco) samt upp till ett belopp om maximalt 600 000 SEK med proportionell nedsättning av Garantias ansvar över tid. Som medlem i Garantia debiteras företaget 4% i årsavgift, kvartalsvis i förskott på utestående borgensbelopp. 

Produktblad Borgen

 

  

 

Har du frågor?

Se samlade frågor och svar 

Eller kontakta oss på
0950 - 699 799
kontakt@garantia.se

Org.nr: 769610-7791
Bankgiro: 5698-2002