Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Avslutade projekt

Vi har bedrivit projekten ”Plattform för kompletterande SMF finansiering” som syftat till att skapa en strukturerad och användarvänlig kommunikationsplattform för våra kunder; företagarna samt samarbetspartners.

Projekten har indelats på två regionområden; Övre Norrland och Mellersta Norrland. Vi har på ett mera strukturerat, användarvänligt och informativt sätt kunnat nå kunden; företagaren samt våra samarbetspartners som till exempel banker och finansinstitut. Projekten har gått ut på att utveckla en kommunikationsplattform som avser både vad vi ska kommunicera, till vem vi ska kommunicera, hur vi ska kommunicera samt de digitala/tekniska lösningar som krävs för detta.

Utifrån den framtagna plattformen har anpassningar gjort av våra verktyg och nya verktyg tagits fram för kommunikation med marknaden, medlemshantering, hantering av kreditgarantiärenden, rapportering till tillsynsmyndigheter, finansiärer och olika intressenter samt digital arkivering enligt regler som styr vår verksamhet. Så långt det är lämpligt och möjligt har dessa verktyg automatiserats och integrerats med varandra. Hela arbetet med de tekniska hjälpmedlen överensstämmer med regelverk avseende banksekretess och andra åtgärder som Finansinspektionen eller som annan samarbetspartner kan komma att ha.

Projektet avslutades hösten 2018.

Våra finansiärer

Vi finansierade projektet med egen insats och tillsammans med nedanstående finansiärer.