Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Projekt och partners

Vi bedriver projektet ”Plattform för kompletterande SMF finansiering” som syftar till att skapa en strukturerad och användarvänlig kommunikationsplattform för våra kunder; företagarna samt samarbetspartners.

Projektet är indelat på två regionområden; Övre Norrland och Mellersta Norrland. Vi vill på ett mera strukturerat, användarvänligt och informativt sätt nå slut kunden; företagaren samt våra samarbetsparnters som till exempel banker och finansinstitut. Projektet går ut på att utveckla en kommunikationsplattform som avser både vad vi ska kommunicera, till vem vi ska kommunicera, hur vi ska kommunicera samt de digitala/tekniska lösningar som krävs för detta.

Utifrån den framtagna plattformen ska anpassningar göras av våra verktyg och nya verktyg ska tas fram för kommunikation med marknaden, medlemshantering, hantering av kreditgarantiärenden, rapportering till tillsynsmyndigheter, finansiärer och olika intressenter samt digital arkivering enligt regler som styr vår verksamhet. Så långt det är lämpligt och möjligt ska dessa verktyg automatiseras och vara integrerade med varandra. Hela arbetet med de tekniska hjälpmedlen ska dessutom överensstämma med regelverk avseende banksekretess och andra åtgärder som Finansinspektionen eller som annan samarbetspartner kan komma att ha.

Projektet pågår till och med hösten 2018.

Våra finansiärer

Vi finansierar projektet med egen insats och tillsammans med nedanstående finansiärer.