Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Projekt och partners

Här beskrivs både pågående och avslutade utvecklingsprojekt i Garantias regi avseende strukturförändringar för mikro- och småföretag på den finansiella marknaden främst i Norrlands inland. Projekten avser regionerna Övre samt Mellersta Norrland.