Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Om Borgen och Mikroborgen

Vad är det för skillnad på Borgen och Mikroborgen?

Borgen och Mikroborgen är anpassade efter storleken på företagets kapitalbehov och har olika regler. Mikroborgen har en lägre borgensavgift vilket är möjligt tack vare den återförsäkring som vi tecknat med Europeiska Investeringsfonden och programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Borgen kan maximalt uppgå till 60% av den bedömda säkerhetsbristen (blancon). Borgen kan dock maximalt erhållas med 600 000 SEK. Årsavgiften är 4% på utestående borgensbelopp.

Mikroborgen kan lämnas med maximalt 100% av bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 240 000 SEK. Tack vare vår återförsäkring hos Europeiska Investeringsfonden kan vi hålla en extra förmånlig avgiftKan sökas av både nystartade och äldre företag med färre än 10 anställda och med högst 20 miljoner SEK i årsomsättning. Årsvgiften är 2,5% på utestående borgensbelopp. 

Hur ansöker jag om borgen?

Du är välkommen att ansöka digitalt om Borgen eller Mikroborgen. 

Vem kan söka om borgen?

Borgen och Mikroborgen kan sökas av medlemsföretag oavsett juridisk form.

Se om Borgen

Vilka typer av finansiering kan jag ansöka om borgen för?

Du kan ansöka om Borgen respektive Mikroborgen för företagslån, checkkredit, förvärvskredit, avbetalningsköp eller leasing hos din bank/kreditinstitut.

Vad krävs för att få en borgen?

Vi behöver en digital ansökan och kommer själva sedan att inhämta den kompletterade information som behövs för att bedöma din ansökan.

Vad kostar en borgen?

Borgen
Medlem som erhållit Borgen debiteras med 4% i årsavgift på utestående borgensbelopp. Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott. Avgiften används inte till föreningens driftskostnader utan till uppbyggnad av en ekonomisk buffert som säkerhet för eventuella infrianden vid konkurser.

Mikroborgen
Medlem som erhållit Mikroborgen debiteras med 2,5% i årsavgift på utestående borgensbelopp. Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott. Avgiften används inte till föreningens driftskostnader utan till uppbyggnad av en ekonomisk buffert som säkerhet för eventuella infrianden vid konkurser.

Hur lång tid tar det att få besked på en borgensansökan?

När den digitala ansökan är gjord och vi bedömer att vi har tillräckligt beslutsunderlag så är vår handläggningstid upp till 5 arbetsdagar. Tiden påverkas även av din banks/kreditgivares handläggande som vi samarbetar med i det aktuella ärendet. Vi gör vårt bästa för att ge dig kortast möjliga handläggningstid.

Behöver jag ha besked från er innan jag kontaktar bank/kreditsinstitut?

Nej, det behöver du inte men det kan vara klokt att ha ett godkännande från vår sida inför din förhandling med bank/kreditinstitut samt ur ställningstagandet om en lägre privatekonomisk risk.

Varför behöver jag vara medlem för att erhålla borgen?

Att vara medlem i Garantia ekonomisk förening innebär att man som företagare bland annat ges möjlighet till att erhålla Borgen och Mikroborgen för företagare. En medlemsförmån.

Hur lång tid har jag på mig att nyttja en beviljad Borgen?

Du har sex månader på dig att nyttja den Borgen eller Mikroborgen du fått beviljad. 

Kan jag ansöka om borgen för ett nystartat företag?

Ja, du kan ansöka om Borgen och Mikroborgen för ett nystartat företag likväl som för ett äldre företag.

Kan jag ansöka om borgen flera gånger?

Ja, du kan ansöka om Borgen flera gånger så länge som du inte överskrider de olika beloppsgränsen om 600.000 SEK. Vad gäller Mikroborgen så kan du även här ansöka flera gånger så länge borgensbeloppet inte överstiger 100% av det underliggande lånet/lånen motsvarande 240 000 SEK.

Kan jag ansöka om borgen för avlastning av redan ingångna personliga borgensåtaganden?

Ja, du är välkommen att ansöka om Borgen och Mikroborgen för redan ingångna åtaganden.

För mer information
Ta kontakt med oss på 0950-699 799 eller kontakt@garantia.se.

Kan en borgen avslutas i förtid?

Ja, en borgensperiod  kan avslutas i förtid, kontakta oss om det blir aktuellt.

För mer information
 
Ta kontakt med oss på 0950-699 799 eller kontakt@garantia.se.

Kan jag beviljas borgen för ett lån på ALMI?

Nej, vi ställer inte borgen hos Almi, Norrlandsfonden eller andra organ som hanterar statliga eller kommunala medel. Däremot samarbetar vi med dem för att tillsammans lösa finansiering av större kapitalbehov.

Banken/kreditnstitutet känner inte till er, hur gör jag då?

Vi kan hjälpa dig i dialogen med din handläggare.

För mer information 
Ta kontakt med oss på 0950-699 799 eller kontakt@garantia.se

Vårt företag är medlem i er förening men vi har aldrig använt oss av er borgen. Nu startar jag ett annat företag som behöver borgen. Måste jag söka ett till medlemskap?

Om du inte vill att båda dina företag ska vara medlemmar kan du överlåta det ena företagets medlemsinsats till det andra företaget. Den nya innehavaren ska anmäla detta till föreningens styrelse som ska godkänna överlåtelsen.

För mer information 
Ta kontakt med oss på 0950-699 799 eller kontakt@garantia.se.

Vårt företag gick in som medlem för fyra år sedan. Nu ska vi avveckla verksamheten. Kan vi få tillbaka medlemsinsatsen i samband med avvecklingen?

En medlemsinsats ska enligt stadgarna vara innestående 10 år i föreningen. Du kan däremot överlåta insatsen men då måste den nye innehavaren anmäla detta till föreningens styrelse som ska godkänna överlåtelsen.

För mer information
 
Ta kontakt med oss på 0950-699 799 eller kontakt@garantia.se.